Nabożeństwo wynagradzające

pierwszych pięciu sobót miesiąca

„Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój …”
Maryja prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu
i o nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca.
Druga część prośby pozostaje wciąż niewypełniona.

Maryja prosi o poświęcenie Rosji i o…

wynagradzanie!

Od niemal miesiąca jesteśmy świadkami okrutnej wojny na Ukrainie. Każdego dnia widzimy te obrazy bombardowanych ukraińskich miast, kolejnych ofiar. Widzimy także rzesze uchodźców. W dniu 

25 marca, Ojciec Święty Franciszek postanowił ponowić to, co już rozpoczął św. Jan Paweł II, a mianowicie zawierzenie Rosji, a teraz także Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.

Będzie to odnowienie prośby, jaką Matka Boża przekazała pastuszkom w Fatimie. Intencją zawierzenia będzie prośba o przywrócenie pokoju oraz o opamiętanie dla agresorów.

Papież Franciszek chce tym zawierzeniem wprost nawiązać do prośby, jaką Matka Boża przedstawiła podczas objawień fatimskich:

„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła."

„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

  1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
  2. Przeciw Jej Dziewictwu
  3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
  4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki
  5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Warunki nabożeństwa wynagradzającego:

  1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca. Zalecane, aby spowiedź odbyła się w pierwszą sobotę, może być również wcześniej.
  2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca.
  3. Odmówienie różańca wynagradzającego w pierwszą sobotę miesiąca. Wystarczy odmówić jedną część Różańca (5 tajemnic).
  4. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi. Jest to najbardziej istotny składnik nabożeństwa.